Allmän information och generella regler

I detta dokument ger vi er all tänkbar information inför ert mässdeltagande.
Tänk på att de av er som anlitar monterbyggare, vidarebefordra denna information. För att se mer detaljerad information om tekniska bestämmelser, byggnationer, brandförskrifter m.m. ber vi er läsa ”Tekniska bestämmelser” samt ”Brandförskrifter” – se länknedan.

Ladda ner dokumentet Allmän information och generella regler och läs mer här om Teknisk Information och Brandföreskrifter

5 viktiga säkerhetsfrågor

Arbetsmiljöansvar
Barn i anläggningen 
Internet
Truckar och övriga arbetsfordon
Väggar/byggnationer 


Adress godsmottagning
Kistamässan AB, Vågögatan 3, 164 40 KISTA
Arrangemangets namn/Företag/Monternummer

Adress huvudentré
Kistamässan AB, Arne Beurlings Torg 5, 164 40 KISTA

Att tänka på i god tid innan ert deltagande

Arbetsmiljöansvar
I samband med att utställaren (eller monterbyggare utsedd av utställaren) anländer till montern, så övergår arbetsmiljöansvaret avseende den aktuella monterytan, helt och fullt till utställaren (arrangören).

Kistamässan/Workman Event fritar sig helt från konstruktion- och byggansvar. Om ni beställer en byggnation av Kistamässan/Workman Event så garanterar vi att den följer gällande regler och lagar.

Beställ i god tid
Gör era monterservicebeställningar i god tid, en avgift på 30% tillkommer på material som beställs senare än 10 dagar före öppningsdagen. Observera att vi på sena beställningar ej kan garantera att produkten finns kvar i lager.

Catering/alkohol
Vår restauratör innehar mat- och alkoholtillstånd i våra lokaler. Det är därför enligt lag ej tillåtet att bjuda på några alkoholhaltiga drycker eller mat i montrarna om de inte är beställda via vår restauratör. Vill ni beställa eller har frågor kontakta: Restaurangansvarig på KM Restauranger tel. 08-410 608 16 eller på e-post: restaurang@kmgroup.se

Tänk på att all alkohol som påträffas i anläggningen som inte är beställd via KM Restauranger kommer att beslagtas, eftersom alkohollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Kistamässans lokaler

Höjdbyggnation
För byggnation och reklambudskap etc. som överstiger 2,50 meter tillkommer en avgift på 4950 SEK.  Detta gäller ej monterbelysning.  Konstruktioner högre än 2,50 meter kräver förankring mot tak med säkerhetsvajer. Ritningar på höjdbyggnationer måste alltid sändas in till: monterservice@workman.se minst 30 dagar innan för godkännande.

Internet
Kistamässan erbjuder trådbunden (LAN) och trådlös (WIFI) anslutning till Internet.
Vid behov av stabil och tillförlitlig uppkoppling rekommenderas alltid trådbunden anslutning.
Kistamässan ansvarar inte för kunders och utställares egna datorer och/eller applikationer.

Endast nätverksutrustning som tillhandahålls av Kistamässan är tillåten att använda. Egna trådlösa routrar och nätverk samt annan sändande radioutrustning är alltså ej tillåten då dessa kan störa Kistamässans nätverk. Kistamässan förbehåller sig rätten att stänga av kunds utrustning om den på något vis stör Kistamässans nätverk. Kistamässan kan komma att genomföra scanningar av nätverket för att detektera otillåten utrustning.

För mer detaljerad information klicka här. 

Nattström
Kom ihåg att beställa nattström för kylskåp etc. då all ström slås av under natten. 

Pelare
Kontrollera på ritningen om din monter innehåller pelare.
De är markerade som röda prickar på ritningar. Mått: 50x50 cm i Hall 1 och 30x30 cm i Hall 2.
Om så är fallet vill vi göra er uppmärksamma på att pelare ev. kan vara utrustad med brandsläckare och/eller vattenrör. Vänligen kontakta projektteamet för specifik information. 

Takhöjd
Hall 1: 6,70 m
Hall 2:10,00 m

Utställarförsäkring
Försäkring för montermaterial, utställda varor etc. tecknas automatiskt på en del mässor, dock ej på alla mässor eller evenemang.

Vänligen kontrollera vad som gäller för ert evenemang.
Vi ber er annars vänligen se över ert försäkringsskydd.

Vi rekommenderar alla Utställare att teckna utställarförsäkring, kontakta ekonomiavdelningen på Kistamässan på tel. 08-506 650 00

Kistamässan eller Workman Event påtar sig inget ansvar för era produkter före, under eller efter mässan!

Ankommande gods
Att tänka på under inflyttning och byggnation

Var vänlig märk godset noggrant med följande:

Kistamässan AB, Vågögatan 3, 164 40 KISTA
Arrangemangets namn/ Företag/Monternummer

På grund av de begränsade ytorna och med hänsyn till andra utställare är tiden för lastning och lossning maximerad till 30 minuter.

Portarnas storlek är följande: 
Port  1A: höjd 2,98 m  bredd 2,45 m
Port  2A: höjd 4,25 m bredd 4,09 m

För maskiner eller material överstigande 1 ton, måste truckhjälp beställas minst 1 vecka i förväg.

Kistamässan eller Workman Event ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget!

Arbetsmiljöansvar
I samband med att utställaren (eller monterbyggare utsedd av utställaren) anländer till montern, så övergår arbetsmiljöansvaret avseende den aktuella monterytan, helt och fullt till utställaren (arrangören).

Kistamässan/Workman Event fritar sig helt från konstruktion- och byggansvar. Om ni beställer en byggnation av Kistamässan/Workman Event så garanterar vi att den följer gällande regler och lagar.

Arbetsmiljörond
Representanter från Kistamässan/Workman Event går skyddsronder innan och under arrangemanget för att minimera risker. Eventuella anmärkningar skall omgående åtgärdas av utställaren (arrangören). Eventuella kostnader för Kistamässan/Workman Event faktureras utställaren (arrangören).

Alkohol, droger och rökning
Tänk på att all alkohol som påträffas i anläggningen som inte är beställd via KM Restauranger kommer att beslagtas, eftersom alkohollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Kistamässans lokaler.  Vill ni beställa eller har frågor kontakta: Restaurangansvarig på KM Restauranger tel. 08-410 608 16 eller på e-post: restaurang@kmgroup.se

Rökning är förbjuden i hela anläggningen i enlighet med svensk lagstiftning, men kan ske utomhus på anvisad plats. Droger är under inga omständigheter tillåtet inom Kistamässans område.

 

Avfall
Utställare skall själva ombesörja bortforsling och sortering av sitt avfall i montern.
Vi debiterar 350: -/timme för grovstädning samt 300: -/kbm för kvarlämnat sorterat avfall.

Miljöstationer:
Under in och utflyttning samt mässans öppettider finns i hallen miljöstationer utplacerade. På stationerna sker sorteringen i tre fraktioner; Trä, Returpapper och Övrigt.

Papperskorgar:
I mässgångarna placeras papperskorgar för mindre mängder av Papper, Övrigt material samt Flaskor. 

Arbeten i fastighet
Alla arbeten som innebär ingrepp i Kistamässans fastighet får endast utföras av personal utsedd av Kistamässan. Exempel på detta är förankring av vajer i tak, anslutningar av el, vatten, avlopp, internet m.m.

Barn i anläggningen
Mässan är en arbetsplats, stora truckar rör sig i lokalerna och av detta skäl är det inte tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna under in- och utflyttning. Vänligen respektera förbudet för era barns och våra truckförares skull. Tack för visad hänsyn!

Byggnation och brandföreskrifter
Alla byggnationer ska följa boverkets byggregler, BBR och EKS samt enligt gällande brandföreskrifter Teknisk Information och Brandföreskrifter

Använd alltid gummiklubba eller liknande vid arbete med tross.

Enligt arbetsmiljöverket skall alltid skyddsskor användas där trucktrafik förekommer – ansvaret för detta åligger er som arbetsgivare.

Vi har automatiskt brandlarm i våra mässhallar och hela anläggningen är försedd med sprinkler. Larmet är kopplat direkt till SOS och våra rökdetektorer är mycket känsliga. Utryckning orsakat av utställare debiteras. Vid utlöst brandlarm tjuter en siren varvat med talade meddelanden på svenska och engelska, som informerar om att anläggningen måste utrymmas – återsamlingsplats är stora parkeringen ut mot E4:an.

OBS! Allt dekorationsmaterial i montern måste vara brandbeständigt.

Vid matlagning m.m. måste det vara god ventilation i montern. Vid frågor vänligen kontakta Jan Thorén. Alla bilar & MC skall vara fulltankade med låsbart tanklock, och det skall finnas en brandsläckare i varje bilmonter. Utställare som vill använda gasol ska anmäla detta till Jan Thorén, 08-506 650 49 senast 2 veckor före mässan för vidare instruktioner. Gasol och andra tryckkärl får inte förvaras inne i mässhallarna under natten.

Vid all form av öppen låga och handhavande av brandfarliga vätskor måste tekniskt ansvarige på Kistamässan kontaktas, Jan Thorén 08-506 650 49.

Entré till anläggningen
Under inflyttningen har utställarna tillgång till lokalerna genom varuintagen på anvisade tider. Huvudentrén är endast öppen under genomförandedagarna. 

Första hjälpen
Första hjälpen utrustning finns tillgänglig i mässhallarna samt på Servicecenter. På Servicecenter finns även defibrillator, brandfilt, vilrum m.m.

Godshantering
Gods som ankommer till mässan transporteras in till anvisad monter mot en kostnad av 220 SEK / europapall och 310 SEK / långpall. Motsvarande kostnad gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i efterhand.

Truckhjälp beställs av Tekniska avdelningen på plats.

Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton, vänligen kontakta Workman Event minst 1 vecka i förväg. Hjälp med packning av gods kan beställas kontakta: Workman Event, telefon: 08-410 356 60 eller e-posta: monterservice@workman.se, dock senast 2 veckor
 i förväg. Se separat specifikation för fullständiga regler kring godshantering

 

Heta arbeten
För arbeten som svetsning, skärning etc. som omfattas av reglerna om heta arbeten måste tillstånd lämnas av mässledning/brandchef. Vänligen kontakta brandskyddsansvarig på Kistamässan, Jan Thorén på tel: 08 – 506 650 49, e-post: jan.thoren@artexis.scom 

Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i våra hallar. Teknisk Information och Brandföreskrifter

 

Inflyttning/lastgård
Parkera alltid bilen/släpet på anvisad plats. Det är inte tillåtet köra/rulla in bilar eller släpvagnar i mässhallarna – följ anvisningar från våra parkeringsvärdar.

Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggning av gångmattor/målning av gångar.

Efter 17.00 denna dag ska gångarna hållas rena från gods, sopor och emballage för att underlätta slutförandet av detta.

Kontrollera montern
Kontrollera monterns storlek och utrustning. Om något inte stämmer, vänligen kontakta vårt ServiceCenter som hjälper er med kompletteringar och tilläggsbeställningar.

Lagring av tomgods
Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett. Tomgodset lagras under mässans öppethållande mot en kostnad av 245 SEK / kubikmeter. Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand.

Målning
Väggarna är grovt bättringsmålade i vitt med reservation för vissa skavanker. Önskas en finare finish rekommenderar vi er att beställa målning om inte väggarna ska kläs in med något annat material. Målningsprodukter med organiska lösningsmedel får inte användas.

Parkering
Ni har möjlighet att köpa P-biljett för en eller flera dagar vid ett och samma tillfälle vid kortautomaterna. 

Restaurangen
Restaurangen tar emot beställningar av lunchbiljetter. Dessa berättigar innehavaren att använda dem i samtliga restauranger.

Biljetterna är värdehandlingar och kostnaderna är knutna till det beställande företaget.

Sista mässdagen skall oförbrukade biljetter returneras till restaurangen där vi avräknar och debiterar beställande företag efter åtgång.

För beställning av biljetter kontakta konferens@kmgroup.se, eller ring på telefon 08-410 608 20.

För information om öppettider i våra Restauranger & Caféer vänligen kontakta KM Restauranger på ovan kontaktinformation.

Vår restauratör innehar mat- och alkoholtillstånd i våra lokaler. Det är därför enligt lag ej tillåtet att bjuda på några alkoholhaltiga drycker eller mat i montrarna om de inte är beställda via vår restauratör. Vill ni beställa eller har frågor kontakta: Restaurangansvarig på KM Restauranger tel. 08-410 608 16 eller på e-post: restaurang@kmgroup.se

Servicecenter
Kompletterande efterbeställningar på diverse montermaterial görs via monterservice i ServiceCenter. En avgift på 30 % tillkommer dock på material som beställs senare än 10 dagar före öppningsdagen. Observera att vi på sena beställningar ej kan garantera att produkten finns kvar i lager. Personalen i vårt ServiceCenter hjälper er gärna med allt som rör ert mässdeltagande.

Städning
Mässan svarar för den allmänna städningen. Önskas monterstädning beställs detta via monterservice i ServiceCenter vilket är förenat med en kostnad.

Vi vill att alla montrar ska vara städade i god tid före mässans öppnande, dock senast kl. 20.00 kvällen innan mässan öppnar. I dåligt städade montrar kan Kistamässan besluta om städning – och det sker alltid på utställarens bekostnad.

Truckar och övriga arbetsfordon
Att vistas i en miljö där truckar, liftar och andra tunga arbetsfordon används innebär en arbetsmiljörisk. Alla har ett ansvar att vara försiktig i närheten av dessa arbetsfordon, och respektive arbetsgivare ansvarar för att se till att alla använder godkända skyddsskor.

Utrymning
Om en situation som kräver utrymning skulle uppstå, kommer ett meddelande att gå ut via högtalarsystemet. Utrym genast byggnaden och bege er till uppsamlingsplasten (stora parkeringen utanför mässan). Om/när nödsituationen är avvärjd kommer ni att meddelas detta.

 

Utflyttningstid
OBS! Det är inte tillåtet att riva montrar före stängning sista mässdagen.

Montern måste vara bemannad fram till denna tidpunkt.  Om inte detta efterföljs kommer ett vitesbelopp på 10 000 kr att debiteras utställaren.  Under de första 15-30 minuterna efter mässans stängning töms lokalerna på besökare – under den tiden är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att köra in tomgods i mässhallarna. Av säkerhetsskäl öppnas inte heller varuportarna under denna tid. Mässgångarna måste hållas fria så att godshanteringen kan komma igång så snabbt som möjligt när alla besökare lämnat hallarna.

Utställarkort
Era utställarkort hämtas hos vakten vid varuintaget (i de fall ni inte har skrivit ut dem innan). 

Vänligen observera att korten ibland inte är ifyllda med namn. Detta ska göras på plats av utställaren. Utställarkorten ska alltid bäras under den tid ni vistas i hallen, även under in-/utflyttning.

Utställarlounge
Ni hittar loungen en trappa ner i konferenscentret (E 10). Loungen är öppen för er under alla dagar (inflytt, genomförande samt utflytt). Skön avkoppling från vimlet.

Vakthållning
Kistamässan ombesörjer allmän vakthållning, men påtar sig inget ansvar för utställda varor.  Extra bevakning av montern kan beställas via Kistamässans tekniska chef och är förenat med en kostnad. Vänligen boka detta senast 2 veckor innan evenemangets genomförande, kontakta  Jan Thorén på +46 (0)8 506 650 49 eller jan.thoren@artexis.com

Väggar/byggnationer
Utställare med fristående montrar (Ö-monter med minst tre fria sidor) är skyldiga att skicka in ritning på eventuell vägguppbyggnad för godkännande av Workman Event.

Vid väggbyggnationer längre än 4 meter monterar Kistamässan stöd i form av stödbyglar, extra väggmoduler och liknande. På utställarens bekostnad kan dessa stöd i vissa fall ersättas med t.ex. säkerhetsvajrar från tak, om utställaren så önskar. Konstruktioner högre än 2,50 meter kräver förankring mot tak med säkerhetsvajer.

Ritningar på väggbyggnationer måste alltid sändas in till: monterservice@workman.se för godkännande.

Växter
Växter finns att hyra och köpa. 
Vid speciella önskemål vänligen kontakta: Södertörns Växtinredning AB på tel. 08-500 266 80.

Lycka till med ert mässdeltagande!

 

Att tänka på under arrangemangets genomförande

Entré till anläggningen
OBS! Huvudentrén är endast öppen arrangemangets öppettider – övriga tider hänvisas utställarna till varuintaget.

Garderob
Garderoben är öppen arrangemangets öppettider. 

Musik
Tänk på att varje utställare själv ansvarar för all eventuell musik som framförs publikt i montern under mässan. Detta ska i förekommande fall redovisas till och regleras med Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) och International Federation of the Phonographic Industry (IFPI).

Kontaktinformation; STIM, 0200-11 03 01, licens@stim.se, SAMI, marknad@sami.se (om du inte är avtalskund), kund@sami.se (om du redan är avtalskund).

Parkering
Ni har möjlighet att köpa P-biljett för en eller flera dagar vid ett och samma tillfälle vid kortautomaterna. 

Postpaket
Paket levereras till montern så snart som möjligt efter vi har mottagit den. Om montern är obemannad levereras paketet i montern och ansvaret övergår till utställaren. Posten ber utställare att skicka eventuella paket 2-3 dagar innan mässan öppnar. En sorterings- och distributionsavgift utgår. 

Servicecenter
Servicecenter öppnar på morgonen samma tid som utställarna får tillgång till lokalen och har öppet till arrangemanget stänger för dagen. Utflyttningsdagen är det även öppet första timmen under utflyttningen.

Stekos och rök
Om ni planerar att t.ex. laga mat på ett sådant sätt att matos uppstår, eller använda t.ex. rökmaskin, måste ni söka tillstånd för detta, och det kan behövas någon form av utsug/fläkt. Kontakta Jan Thorén på 08-506 650 49 eller jan.thoren@artexis.com

Städning
På en del arrangemang ingår monterstädning i monterpaketet, men ibland behöver ni beställa monterstädning om så önskas. Kontakta Servicecenter om ni önskar städning.

Utställarkort
Tänk på att utställarkortet alltid ska bäras synligt för att säkerställa att det endast är behöriga personer i lokalerna.

Att tänka på under utflyttningen

Arrangemangets stängning
Det är inte tillåtet att riva montrar före den tid då arrangemanget officiellt stänger sista dagen. Montern ska vara bemannad fram till denna tidpunkt. Om inte detta efterföljs kommer ett vitesbelopp på 10 000 kr debiteras utställaren. Under de första 15-30 minuterna töms lokalerna på besökare – under den tiden är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att köra in tomgods i mässhallarna. Av säkerhetsskäl öppnas inte heller varuportarna under denna tid. Mässgångarna måste hållas fria så att godshanteringen kan komma igång så fort som möjligt, när alla besökare har lämnat hallarna.

Avfall
För att det ska fungera så smidigt som möjligt ber vi er att packa ihop er monter helt klart, innan ni hämtar er bil/släp eller lastbil.

Utställare skall själva ombesörja bortforsling och sortering av sitt avfall i montern.
Vi debiterar 350: -/timme för grovstädning samt 300: -/kbm för kvarlämnat sorterat avfall.

Miljöstationer:
Under in och utflyttning samt mässans öppettider finns i hallen miljöstationer utplacerade. På stationerna sker sorteringen i tre fraktioner; Trä, Returpapper och Övrigt. 

Godsavhämtning
Se utflyttningstiden. Vid frågor eller överenskommelse om annan tid, vänligen kontakta monterservice@workman.se  på tel: 08-410 356 60.

Allt gods måste vara nedpackat och avhämtat under utsatt utflyttningstid. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Utställaren svarar själv för att boka transporter av sitt gods. I de fall speditören som kommer med godset ber oss transportera in godset till montern, kommer vi att göra det på utställarens bekostnad, oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren.

Kistamässan eller Workman Event ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget!

Servicecenter
Servicecenter håller öppet 1 timme efter arrangemanget har stängt sista dagen.

 

 

 

 

Onlinebeställning 

Gör din beställning hos Workman Event


Delta på Artexis mässakademi - gratis!


Kistamässan varnar för blufföretag!

Klicka här för att läsa om hur de går till väga


Teknisk chef, Kistamässan

Jan Thorén
08-506 650 49
jan.thoren(a)artexis.se