• Konferens

  VFU-Konferens 2016 25 oktober 2016

  Svensk sjuksköterskeförening och medicinska fakulteten vid Linköpings universitet inbjuder till den årliga konferensen där verksamhetsförlagd utbildning i universitetens och högskolornas utbildningar är i fokus. Årets tema är: ”Dagens student – morgondagens kollega. Kunskap – verktyg – professionellt förhållningssätt”

 • Stålbyggnadsdagen 2016
  Fackmässa

  Stålbyggnadsdagen 27 oktober 2016

 • Comic Con Stockholm

  Comic Con Stockholm 4-6 november, 2016

 • Microsoft TechDays 16-17 november 2016

 • Fackmässa

  Embedded Conference Scandinavia 2016 22-23 november 2016

 • DigiGov 29-30 november 2016

 • Mat för livet

  Mat för livet 2-3 december 2016

 • Time of Lights

  Time of Lights 8-9 december

 • Time of Lights

  Time of Lights 2 15-16 december

 • Promotionmässan 2016
  Fackmässa

  Promotionmässan 2017 17-19 Januari 2017

 • Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa
  Fackmässa

  Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa 24-25 januari 2017