Vi arbetar aktivt för att bli den grönaste anläggningen av sitt slag i Sverige.

Milöpolicy

Energi, transporter och avfall är de områden som vi på Kistamässan främst arbetar inom. Och det är just inom dessa områden vi försöker minska vår påverkan. Men även inom andra områden så länge det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Att följa och överträffa gällande miljölagsstiftning är en självklarhet för oss.
Kistamässan började arbeta strukturerat med miljöfrågor 2008. Trots att vi ökat både antalet arrangemang och antalet anställda sedan dess har vi till exempel mer än halverat mängden osorterat avfall. För fem år sedan låg avfallsmängden på 147 ton/år. Under 2012 landade siffran på 65 ton/år. Lokalerna är numer de energieffektivaste i fastighetsägaren Klöverns bestånd.
Kistamässan innehar Stockholm Stads Miljödiplom sedan januari 2009. Tillsammans med ledande företag och organisationer inom den svenska mötesindustrin har vi även bildat den svenska avdelningen av Green Meeting Industry Council (GMIC). 

Tio saker vi gör och har gjort:

  1. Informerar om och rekommenderar besökare att välja kollektiva färdmedel
  2. Ökat graden av avfallssortering i mässhallar, kontor och personalkök
  3. Ställer miljökrav på alla inköp som görs
  4. Använder oss i första hand utav lokala leverantörer
  5. Miljöutbildning för fast anställda på Kistamässan
  6. Installerat fläktar i mässhallarna som trycker ner den varma luften för värmeåtervinning
  7. Samtliga personliga datorer och LCD-skärmar stängs av nattetid
  8. Livsmedel och hushållsprodukter som köps till personalrummet är miljökravkontrollerade
  9. Under 2012 minskade vi våra koldioxidutsläpp med omkring 117 ton
  10. Automatisk ventilation för att undvika att tillföra luft som måste värmas eller kylas

Vi vill ha ditt tips!

Vill du dela med av ett miljötips? Hör av dig till oss. Vi vill hela tiden förbättra vårt miljöarbete och tar gärna emot förslag på åtgärder för att bli ännu mer miljövänliga. Vi tar tacksamt emot ditt tips på miljo@easyfairs.com.

Stockholm Stads Miljödiplom

Stockholm Stads Miljödiplomet är utfärdat av Miljöstegen i Stockholm och baseras på internationella ISO14 001 och den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Besök länkarna nedan för mer information. 

Vill du veta mer om Stockholms Stads Miljödiplom och Svensk Miljöbas vänligen besök:

Miljostegens webbplats
Svenskmiljöbas webbplats

 

Vårt miljötips

Vårt miljötips ger dig en vägledning om det miljömässigt bästa valet av de artiklar som finns inom Kistamässans olika produktgrupper. Exempelvis produkter med en lägre energiförbrukning eller tillverkade av ett miljövänligare material relativt övriga alternativ i Kistamässans utbud.

 

Gröna möten

Green Meeting Industry Council (GMIC) är en ideell organisation på global nivå som startade i USA år 2008. Genom forskning, utbildning och påverkan leder den utvecklingen av hållbarhetsfrågor inom mötesindustrin.

I och med grundandet av GMIC Sweden – där Kistamässan var en av initiativtagarna – har vi nu nya förutsättningar att tillsammans med flera stora aktörer i branschen jobba för hållbarhetsfrågor på nationell nivå. Kistamässan vill påverka utvecklingen av mötesindustrin. En industri där miljöperspektivet kommer att ha en allt mer viktigare roll.

Övriga grundare av GMIC Sweden är Göteborg Convention Bureau, Luleå Convention Bureau, MCI Sweden, Stockholm Convention Bureau, Stockholmsmässan, Svenska Mässan samt Visit East Sweden DMC. Besök länken nedan för mer information.

Läs mer om GMIC.

 

 
För övriga frågor gällande Kistamässans miljöarbete vänligen kontakta:

miljo@easyfairs.com


Kontakta oss

Kistamässan
08-506 650 00
Mejla oss


Leverans till konferenser

Kistamässan
Torshamnsgatan 18A
164 22 Kista
08-506 650 00