Reservation för eventuella ändringar

15-16 januari 2019

 | Upphandlingsdagarna

Upphandlingsdagarna är Sveriges största årliga konferens och mötesplats för dig som berörs av och vill utvecklas inom svensk och europeisk offentlig upphandling.

22-23 januari 2019

 | Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa är en efterlängtad arena för utvecklandet av kommunal vård och omsorg.

24 januari 2019

 | VA Tour Sweden 2019

VA Tour Sweden som nu arrangeras för tredje gången har befäst sin position som Sveriges största VA-mässa inom markförlagd VA. I år har vi ännu fler utställare och satsar ännu mer på det kompetenshöjande seminarieprogrammet.

30-31 januari 2019

 | Fastfood & Cafe 2019

Det här är mässan som går från klarhet till klarhet. Nordens största mässa för branschen är detta den självklara mötesplatsen för leverantörer som vill hitta nya kunder och skapa fler lönsamma samarbeten.

30-31 januari 2019

 | Restaurang Expo 2019

Nordens största mässa för branschen är detta den självklara mötesplatsen för leverantörer som vill hitta nya kunder och skapa fler lönsamma samarbeten.

5-7 februari 2019

 | Sign & Print Scandinavia

Mötesplatsen med fokus på skyltar, storformatsexponering, digital signage, digitaltryck på textil, höghastighets inkjet och digital förpackningsproduktion. Leverantörer och tillverkare inom branschen kommer att presentera det senaste inom material, maskiner och färdiga produkter.

14-17 februari 2019

 | Caravan Stockholm

Publikmässa med senaste husvagns- och husbilsmodellerna med tillbehör. Besökare möts av ett brett utbud av allt som hör campinglivet till.

20-21 februari 2019

 | Personal & Chef

Nordens största konferens, mässa och mötesplats för alla som leder och utvecklar personal

20-21 februari 2019

 | Möten & Events Stockholm

Sveriges viktigaste och största fackmässa för mötesindustrin.

6-7 mars 2019

 | Fastighetsmässan

Under 2 dagar i Stockholm arrangeras fackmässan som helt inriktas på fastighetsförvaltning, driftsfrågor och olika typer av underhållsinsatser för större fastigheter.

14-15 march, 2019

 | Data Innovation Summit 2019

- The Data Innovation summit is the leading and the most influential data event in the Nordic market bringing the analytics, data science, machine learning, IOT, data management and data engineering practitioners together with the global leading technology and service providers in the area, in one place to discuss ways to accelerate Data and AI innovation across industries and society.

19-20 mars 2019

 | Position – för digitalt samhällsbyggande 2030

Mötesplatsen där vi vill skapa förståelse för sammanhang, helhetsperspektiv och betydelse av samarbete i den samhällsbyggnadsprocess och teknikutveckling vi alla är en del av.

 
 

2-3 april 2019

 | DigiGov

DigiGov arrangeras av SKL i samarbete med Regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

9-11 april 2019

 | SETT

SETT är Skandinaviens största mässa och konferens inom området det innovativa och moderna lärandet.

15-16 maj 2019

 | Retail Experience Live

Retail Experience Live is a trade show that brings together thousands of decision-makers that need solutions on the future of commerce.

9-10 november 2019

 | ZoorfExpo 2019

Skandinaviens största mötesplats för djurfackhandel.