Våra huvudinitiativ:

Genom att engagera oss aktivt inom nedan sex huvudområden strävar vi efter att minska vår påverkan på miljön, främja socialt ansvarstagande och bidra till en mer hållbar framtid.
Socialt ansvar Kistamässan

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

 • Vi begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC)
 • Anläggningen är är utrustad med LED-belysning och använder förnybar el
 • Vi begränsar temperaturen till 20° under evenemanget
 • Våra all-in montrar och alla arrangörsutrymmen är utrustade med LED-belysning
Resor & boende Kistamässan

Resor & boende

Easyfairs minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

 • Elbilsladdare finns i närliggande anslutning till anläggningen
 • Cykelparkering finns i närliggande anslutning till anläggningen
 • Vi rekommenderar samåkning till eventet (bilpool)
 • Anläggningen ligger inom 5 minuters gångavstånd från närmaste pendeltågsstation
 • All shuttletrafik från station körs med elfordon
Mat & Matavfall Kistamässan

Mat & matavfall

Vi tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen, minskar matsvinn och donerar överbliven mat till välgörenhet.

 • Vi uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall
 • Vegetariska och veganska alternativ finns tillgängliga vid serveringsställena för att både tillgodose olika kostpreferenser men också och minska vår miljöpåverkan.
 • Vi ber våra leverantörer att köpa mat lokalt och att tillämpa principer för ansvarsfullt jordbruk.
 • Vi ber våra leverantörer att endast servera MSC-märkt fisk & skaldjur i enlighet med hållbara riktlinjer för att bevara ekosystemet.
 • Vi ber våra leverantörer att köpa in rättvisemärkt/ekologiskt kaffe och te och erbjuda helt ekologiska rätter. 
 • Inget rött kött serveras i våra lunchrestauranger och vi har bytt ut skinka mot kalkon för att främja en mer hållbar köttkonsumtion.
 • Vi strävar efter att eliminera engångsplast vid alla serveringsställen.
Avfallshantering Kistamässan

Produktion & avfall

Vi implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

 • Vi sorterar avfallet som genereras av våra evenemang
 • Vi lägger ut återanvändbara mattplattor på våra evenemang
 • Vår Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.
 • För att underlätta återvinningen är lokalen är utrustad med sorteringskärl för plast, papper, kartong och matavfall.
 • Vi använder återanvändbara monterpaket på detta evenemang, vilket gör att vi kan minska avfallet avsevärt som genereras av engångsmontrar
 • Vi sorterar det avfall som genereras av våra evenemang
 • Vi erbjuder 100 % återvinningsbar matta på våra evenemang
 • Vi producerar grafiska skyltar gjorda med miljövänliga komponenter och med vattenbaserat bläck
 • Vi använder ekomärkta rengöringsprodukter på anläggningen för att säkerställa en hållbar drift.
 • Vi strävar efter att eliminera engångsplast vid alla serveringsställen och samarbetar med alla våra partners för att ersätta engångsplastförpackningar och flaskor med hållbara lösningar
 • Anläggningen är utrustad med flera vattenstationer
Transport & Logistik Kistamässan

Frakt & logistik

Easyfairs monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​ .

 • Vi tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal
 • Vi väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter
Jordglob Kistamässan, Easyfairs

Socialt ansvar

Vi strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av våra evenemang

 • Våra evenemangs seminarieprogram fokuserar på ämnen inom hållbarhet
 • Vi tillhandahåller hörslingor på våra konferenser
 • Vi gynnar lokala leverantörer och leverantörer som tillämpar socialt ansvarsfulla metoder (t.ex. jämställdhet, DEI, solidaritetsåtgärder)
 • Vårt evenemang genererar stadsturism och stödjer lokala restauranger/hotell
Scroll to Top